Professionell kunskap

 • Jämfört med traditionell teknik har fördelarna med fiberlasrar i strålkvalitet, fokusdjup och dynamisk parameterjusteringsprestanda blivit fullt erkända. Tillsammans med fördelarna med elektrooptisk omvandlingseffektivitet, processmångsidighet, tillförlitlighet och kostnad, har tillämpningsnivån för fiberlasrar vid tillverkning av medicintekniska produkter (särskilt vid finskärning och mikrosvetsning) kontinuerligt förbättrats.

  2022-02-22

 • Ett stort steg pågår inom rörligheten. Detta gäller oavsett om det är inom fordonssektorn, där lösningar för autonom körning utvecklas, eller i industriella tillämpningar som använder robotik och automatiserade styrda fordon. De olika komponenterna i hela systemet ska samverka med varandra och komplettera varandra. Huvudmålet är att skapa en sömlös 3D-vy runt fordonet, använda denna bild för att beräkna objektavstånd och initiera nästa drag av fordonet med hjälp av speciella algoritmer.

  2022-02-18

 • Den traditionella lasern använder den termiska ackumuleringen av laserenergi för att smälta och till och med förflyktiga materialet i det aktiva området. I processen kommer ett stort antal chips, mikrosprickor och andra bearbetningsdefekter att genereras, och ju längre lasern håller desto större skada på materialet. Den ultrakorta pulslasern har en ultrakort interaktionstid med materialet, och enkelpulsenergin är superstark nog för att jonisera vilket material som helst, realisera icke-smältande kallbearbetning och erhålla den ultrafina, låg- skadebehandlingsfördelar ojämförliga med långpulslaser. Samtidigt, för val av material, har ultrasnabba lasrar bredare tillämpbarhet, som kan appliceras på metaller, TBC-beläggningar, kompositmaterial, etc.

  2022-02-09

 • Jämfört med traditionell oxyacetylen, plasma och andra skärprocesser har laserskärning fördelarna med snabb skärhastighet, smal slits, liten värmepåverkad zon, bra vertikalitet på slitskanten, slät skäregg och många typer av material som kan skäras med laser . Laserskärningsteknik har använts i stor utsträckning inom områdena bilar, maskiner, elektricitet, hårdvara och elektriska apparater.

  2022-01-20

 • Sedan uppfinningen av världens första halvledarlaser 1962 har halvledarlasern genomgått enorma förändringar, vilket i hög grad främjat utvecklingen av annan vetenskap och teknologi, och anses vara en av de största mänskliga uppfinningarna under 1900-talet. Under de senaste tio åren har halvledarlasrar utvecklats snabbare och har blivit den snabbast växande laserteknologin i världen. Tillämpningsområdet för halvledarlasrar täcker hela området för optoelektronik och har blivit kärnteknologin i dagens optoelektronikvetenskap. På grund av fördelarna med liten storlek, enkel struktur, låg ingångsenergi, lång livslängd, enkel modulering och lågt pris, används halvledarlasrar i stor utsträckning inom optoelektronikområdet och har värderats högt av länder över hela världen.

  2022-01-13

 • Fiberlaser hänvisar till en laser som använder sällsynt jordartsmetalldopad glasfiber som förstärkningsmedium. Fiberlasrar kan utvecklas på basis av fiberförstärkare. Hög effekttäthet bildas lätt i fibern under inverkan av pumpljus, vilket resulterar i laser. Laserenerginivån för det arbetande ämnet är "populationsinversion", och när en positiv återkopplingsslinga (för att bilda en resonanshålighet) läggs till på rätt sätt, laseroscillationsutgången kan bildas.

  2021-12-22